الشریط الجداری ال بی وی سی شفتین27 جسر بعرض 20سانتی متر

الشریط الجداری ال بی وی سی شفتین 27 جسر اقتصادی وله طلبیه کثیره بسبب النزاکه والدیزاین لتجهیزالاماکن التجاریه.الاداریه.الصناعیه والمسکونیه الذی ینصب علی الجدارالخشن هذاالانتاج بسمک 8ملم وبعرض 20سانتی متربدیل الشریط الخشبی.بطول 6متر والاغلفه بی وی سی وهات استمب وال یو وی

لتثبیت الانتاج اضغط علی کلمه التثبیت وللحاجه اتصل علی الرقم 00983132222119

العرض

20 سانتی متر

السمک

8 ملم

طول کل قطعه

6 متر

المتریه فی کل قطعه

12 متر مربع

نوع الحافه

حافتین

قابل للنصب الغلاف

نعم

الاغلفه قابل للنصب

بی وی سی, هات استمپ, UV

مزایه الانتاج

قابل للغسیل
یقاوم امام الرطوبه واشعه الشمس
یقاوم امام الحراره
نصب السریع والمریح
قابل للانعطاف فی زوایه المختلفه
یعمراکثرمن باقی الانتاج فی باقی الشرکات

Scroll to Top